Faaliyetlerimiz

2006 Yılı Çalışmalarımız
2007 Yılı Çalışmalarımız
2008 Yılı Çalışmalarımız
2009 Yılı Çalışmalarımız
2010 Yılı Çalışmalarımız
2011 Yılı Çalışmalarımız
2012 Yılı Çalışmalarımız
2013 Yılı Çalışmalarımız
2014 Yılı Çalışmalarımız
2015 Yılı Çalışmalarımız
 • Halkın sağlığını geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların ihtiyacı olan araç, gereç ve tıbbi bakıma ilgili her türlü maddenin sağlanmasına ve bakımına yardımcı olmak.
 • Her çeşit ve düzeydeki sağlık kurumunun açılmasına, bina ve tesislerinin yapım ve onarımına yardımcı olmak.
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı okullarda ihtiyaç duyulan araç, gereç, ders kitabı ve eğitim malzemelerinin sağlanmasına öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılamasına katkıda bulunmak.
 •  Her kademedeki sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri için her düzeyde okullar açmak, işletmek ve bu amaçla eğiticiler bulup çalıştırmak.
 • Sağlık hizmetleri ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden desteklemek, hizmet içi eğitim kurumları ile sosyal tesisler kurmak ve işletmek ,hizmet içi eğitim amacıyla yayınlar yapmak.
 • Sağlık kurumlarında hizmet veren yönetici ve personeli teşvik etmek, bu analarda başarı gösterenleri ödüllendirmek.
 • Sağlık kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanımı ve işletimine yardımcı olmak.
 • Sağlık kurumları ile iş ve endüstri arasında kurulacak iş birliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak.
 • Topluma olumlu sağlık davranışları kazandırabilmek amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak.
 • Sağlık ile ilgili bilimsel toplantı ve oturumlar düzenlemek, aynı amaçla yapılan çalışmaları desteklemek.
 • Hayat kurtarıcı ilaçları yurt içi ve dışından sağlamak ve kurumların istifadesine sunmak.
 • Kreş ve gündüz bakım evi, çocuk bakım yurdu, yaşlı huzur evi gibi her türlü sosyal hizmet kurumlarını açmak ve işletmek, mevcutlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlarının ihtiyaç duyduğu teknik ve idari personel açığının kapatılması için gerektiğinde sözleşmeli personel tutmak, yada personel giderlerine ve ödemelerine katkıda bulunmak.
 • Afetzedelere barınma, beslenme, tedavi gibi konularda yardımcı olmak, bu türlü giderlere katkıda bulunmak için aynı amaçla çalışan kurumlarla işbirliği yapmaktır.
Top