KARŞILIKSIZ BURSLAR

KARŞILIKSIZ BURSLAR 2018-08-14T06:32:50+00:00

KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURUSU ADAYLIK ŞARTLARI

2010 yılından itibaren sağlık ve sosyal bilimler alanında okuyan 2. sınıf ve üstü lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla vakfımız karşılıksız burs vermektedir.

Burs süresi 9 ay olup, ayda “350,00 TL” dir.

A) Burs verilecek adaylarda aranılan nitelikler

 • T.C vatandaşı olmak
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak
 • Maddi imkandan yoksun olmak
 • Ailenin mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) dışında başka bir kamu ve özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak

B) Burs verilecek adaylarda aranacak başarı koşulları

 • Genel başarı ortalaması 4 üzeriden en az 2 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60 olup ) bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmalı
 • Burs verilecek öğrenciler ön lisans ve lisans öğrencileridir.

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENİLECEK BELGELER

Aşağıdaki link tıklanıp doldurulacak Burs Başvuru Formunun ekinde istenilecek belgeler;

 1. Dilekçe
 2. Öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden çıkarılabilir)
 3. Bir adet vesikalık fotoğraf
 4.  Vukuatlı nüfus cüzdanı Fotokopisi
 5. Transkript (not çizelgesi) veya başarı belgesi (Okuldan onaylı olmak zorunda)
 6. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden çıkarılabilir)

Ayrıca Başvuru formunda “7.Ailenin aylık gelirini” beyan etmeyenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) Anne ve Babası adına alınacak “Sigortalılık Tescil Ve Hizmet Kaydı Tespiti” belgesi eklenmelidir.

İstenen belgelerin (burs başvuru dilekçesi, Öğrenci belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, Transkript, Adli Sicil Belgesi) başvuru sonunda oluşacak sıralamaya göre asıl ve yedek aday listesindeki öğrenciden posta veya kargo ile göndermeleri istenecektir. Evrakların ne zaman isteneceği 14 Eylül’den sonra web sitemizden duyurulacaktır.

Vakfımızdan Karşılıksız Burs alan bursiyerlerimizin sınıfını geçmiş ve not ortalaması en az 2 olması halinde, yeni dönem de tekrar başvuru yapmak isteyen bursiyerler için aşağıdaki belgeler istenir; 

 1. Başarı durumunu gösterir belge ve ya transkript (not çizelgesi)
 2. Adli Sicil Belgesi
 3. Taahhütname *
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Taahhütnameyi buradan indirip doldurabilirsiniz.

BELGELERİN TESLİM ADRESİ

Başvuru evraklarının elden, posta ve ya kargo yolu ile,

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Süleyman Sırrı Cad. No:12/5 Sıhhiye/Ankara
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

 1. Burs isteğinde bulunduğu tarihte; okula giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler
 3. Polis Akademisi öğrencileri ile Askeri okul öğrencileri
 4. Bir yüksek öğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler
 5. Vakıf Üniversiteleri öğrencileri
 6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler
Online Burs Başvuru Formu