DUYURULAR

19 04, 2015

Yeşil Çatı Yaşam Köyü Projesi

2018-05-06T10:17:54+00:00

Türkiye nüfusunun yüzde 7 kadarı 65 yaş üzerindedir. Bu oran gerek sağlık hizmetlerindeki gelişmelere gerekse yaşam standardının yükselmesine paralel olarak giderek artacak ve 2050 yılında ülkemizdeki nüfusun 100 milyon, 65 yaş üzerindeki yaşlıların ise 17 milyon dolaylarında olacağı tahmin edilmektedir. Dolaysıyla, önümüzdeki çeyrek yüzyıl için şimdiden yaşlıların bakımı ve sağlıklarının [...]

Yeşil Çatı Yaşam Köyü Projesi 2018-05-06T10:17:54+00:00
6 04, 2015

Vakfımızın Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine Yaptığı Yardım

2018-05-06T11:07:05+00:00

Merkezi Ankara’da bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV), Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde eksikliği bulunan başta tomografi cihazı olmak üzere 360 kalemden oluşan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan tıbbi cihaz yardımında bulundu. Vakfın ikinci başkanı Prof. Dr. Ayşe Akın, Çubuk’ta bulunan vakfa ait özel bir hastaneyi [...]

Vakfımızın Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine Yaptığı Yardım 2018-05-06T11:07:05+00:00
8 11, 2014

Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu

2018-05-06T11:42:05+00:00

Vakfımızca geleneksel olarak yapılacak sempozyumun ilki “Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği” 7 Kasım 2014 Cuma günü Ankara’da yapılmıştır. Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü Sonuç Bildirgesi Basında Sempozyum

Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu 2018-05-06T11:42:05+00:00