Vakfımızdan Burs Alan Bursiyerler İçin İstenilecek Belgeler

2015-2016 Döneminde Vakfımızdan Karşılıksız Burs alan bursiyerlerimizin sınıfını geçmiş ve not ortalaması en az 2 olması hainde 2016-2017 yeni dönem tekrar başvuru yapmak isteyen bursiyerler için aşağıdaki belgeler istenir;

  1. Başarı durumunu gösterir belge ve ya transkript (not çizelgesi)
  2. Adli Sicil Belgesi
  3. Taahhütname
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Taahhütnameyi buradan indirip doldurabilirsiniz.

Top