Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu

Vakfımızca geleneksel olarak yapılacak sempozyumun ilki  “Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği” 7 Kasım 2014 Cuma günü Ankara’da yapılmıştır.

« 1 arasında 5 »

Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü

Sonuç Bildirgesi

Basında Sempozyum

Top