“Toplumun Sağlığında Eğitim Sektörünün Rolü” Konulu Sempozyum

Vakfımızca geleneksel olarak yapılan sempozyumun ikincisi olan ” Toplumun Sağlığında Eğitim Sektörünün Rolü ” 25 Kasım 2016 Cuma günü Ankara’da Crowne Plaza Otelde yapılmıştır.

Tarih : 25 Kasım 2016

Yer     : Crowne Plaza

Adres : Mevlana Bulvarı No:2      Akköprü/Ankara

SEMPOZYUM PROGRAMI
 09:00 – 09:30 Kayıt
 09:30 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Prof.Dr.Zafer Öztek– SSYV Yönetim Kurulu Başkanı

 10:00 – 10:30 Ödül Töreni

Üstün Sağlıkçı Ödülü

Üstün Yönetici Ödülü

Basında Sağlık Ödülü

Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü

10:30 – 11:15 Açılış KonferansıDr.Lale Say – Dünya Sağlık Örgütü-Cenevre, Koordinatör
11:15-  11:30 Ara
 

 

 

11:30 – 12:45

Panel:Toplumun Sağlığında Eğitim Sektörünün Rolü

Panel Başkanı: Prof.Dr.Ferit Koçoğlu:  Cumhuriyet Üniversitesi eski Rektörü

Dr.Bekir Keskinkılıç- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı

Ertuğrul Geçgil- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Prof.Dr.Neriman Aral:   Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Nurcan Müftüoğlu: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı          

12:45 – 13:45 Öğle Yemeği
13:45 – 15:45 Çalıştay Koordinatörü: Prof.Dr.Şevkat Bahar Özvarış  (Hacettepe Üniversitesi)

Çalıştay Grupları:

Grup I: 

Grup II:

Grup III:

Toplum sağlığının geliştirilmesinde eğitim sektörünün rolü nedir?

Toplum sağlığının geliştirilmesinde sağlık ve eğitim sektörünün işbirliği nasıl sağlanabilir?

Toplumun sağlık eğitiminde diğer sektörlerin rolü ve işbirliği nasıl sağlanabilir?

15:45 – 16:00 Ara
 

16:00 – 17:00

Ortak Toplantı ve Kapanış

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şevkat Bahar Özvarış

Grup raporlarının sunumu, önerilerin değerlendirilmesi, sonuç bildirgesinin hazırlanması

 

Top