Vakfımızca 25 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da yaklaşık 200 kişilik sempozyum düzenleyecektir.

Buna ilişkin idari ve teknik şartname, standart teklif verme formu, sözleşme Süleyman Sırrı Cad. No:12/5 Sıhhiye-Ankara adresindeki Vakfımız merkezinden alınabilir.

Bilgi için tel : 312 435 97 22

Son teklif verme : 20 / Eylül / 2016 tarih saat 14:30

Top