Sağlık ve Toplum Dergisi 2018 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2018 Yılı 2018-12-03T08:55:10+00:00

Yıl Year28     Sayı Number1     Ocak – Nisan January – April 2018

içindekiler

1Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde El Hijyenine Uyum ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi

2 Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik

3 Toplumun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesinde Sistematik Bakış Açısı Toplum Hemşireliği Süreci

4 Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik

5 Emziren Annelerde Psikopatolojik Durum ve Etkileyen Faktörler

6 Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet ve Denge Eğitiminin Etkileri

7 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hasta Bakıcı ve Hizmetlilerde İş Doyumunun Yaşam Doyumuna Etkisi Kesitsel Bir Çalışma Aydın 2016

8 Eğitim, Yoksulluk ve Kadına Yönelik Şiddet

Yıl Year28     Sayı Number2     Mayıs – Ağustos May – August 2018

icindekiler

1. Türkiye’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır

2. Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı

3. Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Nitelikleri, Rolleri ve Sorumlulukları

4. Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği

5. Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi

6. Türkiye’nin İki İlinde Yaşayanların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Konusundaki Bilgi ve Tutumları

7. Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Serviste Adli Vakaları

8. Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

9. Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları