Değerlendirmedeki Makaleler

DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR

 

SIRA NO YAYININ ADI YAYININ DURUMU
16018 Evrensel Bir Sorun: Kadına Şiddet Hakem görüşleri yazara bildirildi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
16021 Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
16022 Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bazı Bilgi ve Tutumları Hakem görüşleri yazara bildirildi
16026 Fizyolojik Sarılıkta Bebek Ve Anne Bakım Bilgileri Neler Olmalı ? Hakem görüşleri yazara bildirildi
16028 Onkoloji Hastalarında Port Kateter Kullanımı Ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi
 

17008

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17009 Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı

 

Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17010 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı Hakemlere gönderildi
17013 Obezite: Halk Sağlığı Perspektifinden Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17014 Unutulmaması Gereken Gerçekler: Suriyeli Göçmen Kadınlar Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17015 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Hakem görüşleri yazara bildirildi
17016 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17018 Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bütüncül Yaklaşım Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17019 Hemşirelik Bakım Kalitesinde Önemli Bir Kavram: Zaman Yönetimi Hakem görüşleri yazara bildirildi
17020 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17021 Kan Transfüzyonu Uygulamaları ve Hemşirelerin Sorumlulukları Hakemlere gönderildi
17022 Enfeksiyonların Önlenmesinde El Hijyenine Uyumu ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi Revize yayın tekrar hakemlere gönderildi.
17023 Kadınların Gebelik Öncesi Hakemlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hakemlere gönderildi
17024 Çocukları Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalığı Olan Anne – Babalarının Bakım Yükü Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17025 Doğum Sonrası Erken Dönem: Emzirme Problemi Örneği Hakemlere gönderildi
17026 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Bakım Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17027 Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Bir Fırsat; Okullar ve Okul Sağlığı Hemşireliği Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17028 Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği – Hasta Anketinin (Patient Assessment of Chronic IllnessCare- PACIC) Türkçe Sürümünün Çeşitli Süregen Hastalıklardaki Yapı Geçerliliği”  

Hakemlere gönderildi

17029 Çocuklarında Görülen Akut Hastalık Tanısıyla Hastaneye Başvuran Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması/ Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17031 Ankara’nın Bir İlçesinde Emniyet Kemeri Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Hakemlere görüşleri yazara bildirildi
17032 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17033 Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönteminin Önemi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17034 Gençlik Hakemlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde Çocuk Gelişimcinin Yeri ve Önemi Hakemlere görüşleri yazara bildirildi
17035 Türkiye’de Obezite İle Mücadele Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17036 Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü Hakemlere gönderildi
17037 Hemşirelerin Meslek Yaşantısı Memnuniyetleri; Diyarbakır İli Örneği

 

Hakem görüşü yazara bildirildi
17038 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Eğitim Sistemine Yerleştirilmesi Hakemlere gönderildi.
17039 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Sonrasında Bebeğe Yönelik Geleneksel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler Hakemlere gönderildi.
17040 Dünden Günümüze Türkiye’ de  Sağlığın Geliştirilmesi Serüveni Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17041 Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği Hakemlere gönderildi.
17042 Şiddet ve Adli Hemşirelik Yaklaşımları Hakemlere gönderildi.
17043 Türkiye’ De Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Alanında Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır? Hakemlere gönderildi.
17044 Toplumun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesinde Sistematik Bakış Açısı: Toplum Hemşireliği Süreci Hakemlere gönderildi.
17045 Besin Zenginleştirmesi

 

Hakemlere gönderildi.
17046 Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki Hakemlere gönderildi.
17047 Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik Hakemlere gönderildi.
17048 Eğitim, Yoksulluk Ve Kadına Yönelik Şiddet Hakemlere gönderildi.
17049 The Knowledge and the Behaviour of the People Who Live in Two Provinces of the Turkey About the Subject Of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Hakemlere gönderildi.

 

Top