Değerlendirmedeki Makaleler

SIRA NO MAKALENİN ADI MAKALENİN DURUMU
16018 Evrensel Bir Sorun: Kadına Şiddet Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
16021 Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
16022 Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bazı Bilgi ve Tutumları Danışman görüşleri yazara bildirildi
16026 Fizyolojik Sarılıkta Bebek Ve Anne Bakım Bilgileri Neler Olmalı ? Danışman görüşleri yazara bildirildi
16028 Onkoloji Hastalarında Port Kateter Kullanımı Ve Hemşirelik Bakımı Danışman görüşleri yazara bildirildi
 

17008

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi Revize Yayın Danışmanlara Tekrar Gönderildi.
17009 Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı Revize Yayın Danışmanlara Tekrar Gönderildi.
17010 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı Danışmanlara gönderildi
17013 Obezite: Halk Sağlığı Perspektifinden Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17014 Unutulmaması Gereken Gerçekler: Suriyeli Göçmen Kadınlar Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17015 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Revize Yayın Danışmanlara Tekrar Gönderildi.
17016 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye Danışman görüşleri yazara bildirildi.
17018 Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bütüncül Yaklaşım Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17019 Hemşirelik Bakım Kalitesinde Önemli Bir Kavram: Zaman Yönetimi Danışman görüşleri yazara bildirildi
17020 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri Danışman görüşleri yazara bildirildi.
17021 Kan Transfüzyonu Uygulamaları ve Hemşirelerin Sorumlulukları Danışmanlara gönderildi
17022 Enfeksiyonların Önlenmesinde El Hijyenine Uyumu ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi Danışmanlara gönderildi
17023 Kadınların Gebelik Öncesi Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Danışmanlara gönderildi
17024 Çocukları Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalığı Olan Anne – Babalarının Bakım Yükü Danışmanlara gönderildi
17025 Doğum Sonrası Erken Dönem: Emzirme Problemi Örneği Danışmanlara gönderildi
17026 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Bakım Danışmanlara gönderildi
17027 Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Bir Fırsat; Okullar ve Okul Sağlığı Hemşireliği Danışman görüşleri yazara bildirildi.
17028 Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği – Hasta Anketinin (Patient Assessment of Chronic IllnessCare- PACIC) Türkçe Sürümünün Çeşitli Süregen Hastalıklardaki Yapı Geçerliliği”  

Danışmanlara gönderildi

17029 Çocuklarında Görülen Akut Hastalık Tanısıyla Hastaneye Başvuran Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması/ Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17031 Ankara’nın Bir İlçesinde Emniyet Kemeri Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Danışmanlara görüşleri yazara bildirildi
17032 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17033 Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönteminin Önemi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17034 Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde Çocuk Gelişimcinin Yeri ve Önemi Danışmanlara gönderildi
17035 Türkiye’de Obezite İle Mücadele Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17036 Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü Danışmanlara gönderildi
17037 Hemşirelerin Meslek Yaşantısı Memnuniyetleri; Diyarbakır İli Örneği Danışmanlara gönderildi
17038 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Eğitim Sistemine Yerleştirilmesi Danışmanlara gönderildi.
17039 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Sonrasında Bebeğe Yönelik Geleneksel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler Danışmanlara gönderildi.
17040 Dünden Günümüze Türkiye’ de Sağlığın Geliştirilmesi Serüveni Danışmanlara gönderildi.
17041 Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği Danışmanlara gönderildi.

Değerlendirilen Yayınlar

 

Top