Sağlık ve Toplum Dergisi 2017 Yılı

Yıl / Year:27     Sayı / Number:1     Ocak – Nisan / January – April 2017

 

iÇİNDEKİLER

Suriye’den Göç Eden Kadınlar ve Üreme Sağlığı Sorunları

Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları

Doğum Öncesi Dönem Hemşirelik Uygulamalarda Güncel Yaklaşımlar

Kentsel Bir Kesimde Depresyona Yönelik Bilgi ve Tutumlar

Hemodiyaliz Hastalarında Depresif Belirti Görülme Durumu

Ankara İlinde 2002-2016 Yılları Arasında Düzenlenen Aile Planlaması Klinik Uygulama Kurslarının Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi (Assessment of The Level of Success of Family Planning Clinical Practice Courses Between 2002-2016 in Ankara)

Hiper Ürisemi ve Gut Diyetinde Bilinen: Yanlış ve Doğrular

Karıştırıcı Etkenlerin Kontrolünde Mantel Haenszel Testi

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfından “HABERLER”

Toplumun Sağlığında Eğitim Sektörünün Rolü ÇALIŞTAY RAPORU ( Sorunlar – Sonuç ve Öneriler)

Toplumun Sağlığında Eğitim Sektörünün Rolü ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Yıl / Year:27     Sayı / Number:2     Mayıs – Ağustos / May – August 2017

 

İçindekiler

Toplum Sağlığı Merkezlerine Bütüncül Yaklaşım

Halk Sağlığı Bakışı ile Dünya’da ve Türkiye’de Artan Obezite ve Mücadele Stratejileri

Türkiye’de Obezite İle Mücadele

Unutulmaması Gereken Gerçekler Suriyeli Göçmen Kadınlar

Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönetiminin Önemi

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbaliği Prevalansi ve Etkileyen Etmenler

Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Yaklaşımları, Görüş ve Deneyimlerinin Belirlenmesi

Akut Hastalık Tanısı Alan Çocuklara Sahip Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması

Bir Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye

Top