Yayın Kurulu

Yayın Yönetmeni/Editor :Prof.Dr.Ayşe AKIN

Kurul Üyeleri/Members  :Prof.Dr.Zafer ÖZTEK

    Doç.Dr.Ertan KAKRAMANOĞLU

Top