Yeşil Çatı Yaşam Köyü Projesi

Yeşil Çatı Yaşam Köyü Projesi

2018-05-06T10:17:54+00:00

Türkiye nüfusunun yüzde 7 kadarı 65 yaş üzerindedir.

Bu oran gerek sağlık hizmetlerindeki gelişmelere gerekse yaşam standardının yükselmesine paralel olarak giderek artacak ve 2050 yılında ülkemizdeki nüfusun 100 milyon, 65 yaş üzerindeki yaşlıların ise 17 milyon dolaylarında olacağı tahmin edilmektedir.

Dolaysıyla, önümüzdeki çeyrek yüzyıl için şimdiden yaşlıların bakımı ve sağlıklarının idamesi için planlamaların ve önlemlerin alınması gerektiği açıktır. Bu anlayıştan hareketle, Vakfımız “Yeşil Çatı Yaşam Köyü” adı ile bir projenin uygulanması için girişimlerini başlatmıştır.