2018

2018 2020-09-25T13:17:03+00:00
  • Öğrencilere Temizlik Seti

Öğrencilere temizlik alışkanlığı kazandırılması amacıyla yaptırılan temizlik setinden çeşitli yollarla duyurulmasına istinaden eğitim materyali olarak kullanmak isteyen okullara bu yıl içinde 9.500 adet daha yaptırılarak 53 okula gönderilmiş ve öğretmenler temizlik eğitimi dersi sonrasında temizlik setinden öğrencilere dağıtılmıştır. Bugüne kadar ülkemizin her köşesindeki eğitim kurumlarımıza gönderilen temizlik satı sayısı 17.500 olmuştur.

Başka bir ifade ile on yedi bin beş yüz  çocuğumuzun hijyen eğitimi almasında katkı verilerek halk sağlığı açısından önemli bir sağlık hizmeti verilmesine aracılık edilmiştir.

Kayseri Tomarza Yatılı Bölge Okulu-                Zihni Küçük Özel Eğitim Meslek Okulu

                       

  •  Temel Yaşam Desteği

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Cankurtarma ve İlkyardım Topluluğu’ndan (OCİT) ilk yardım konusunda farkındalık yaratma ve bilinçlendirme misyonuna sahip öğrenci topluluğu olarak ilkyardım konusunda farkındalık yaratmak adına verilen ilk yardım eğitiminde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere 150 adet ilk yardım seti satın alınarak vakıf amacına uygun olarak topluluğa teslim edilmiştir.

Çankırı İli Çerkeş İlçesi Bozcaarmut Köyüne sağlık personelinin muayenelerini yapılabileceği bir muayene odası ile eğitim bölümünün yer alacağı köy evi yapımına destek amaçlı Vakıf amacına uygun olarak makbuz karşılığında 5.000,00 TL destek sağlanmıştır.

  • Tütün Kontrolü ve Yeni Tütün Ürünleri Kitabı

Vakfımız kitabını Hazırla Biz Basalım projesi çerçevesinde Prof.Dr.Nazmi Bilir’in kaleme aldığı “Tütün Kontrolü ve Yeni Tütün Ürünleri” kitabı 3.320 TL+KDV’ye 1000 adet bastırılarak Halk Sağlığı Kongresinde (300 adet), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi tütün oturumuna (200 adet) ve vakfımızca düzenlenen sempozyumda katılımcılara dağıtılmıştır.

  • Bilimsel Çalışmalara Destek

Bilimsel çalışmaların desteklenmesine bu yıl da devam edilmiş, çalışmalarda ve basılı materyallerde Vakfımızın adı ve logosunun yer alması sağlanmıştır.

  • Temel Sağlık Buluşmaları

Temel Sağlık Buluşmalarının 22-24 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek dokuzuncu buluşması için 10.000,00 TL destek sağlanmıştır.

  • Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

2.Uluslararası ve 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin 13-16 Kasım 2018 tarihlerinde “Değişen Dünya: Nüfus, İklim, Hastalıklar, Sağlık Politikaları” ana temasıyla Antalya’da gerçekleşen kongre için 20.000,00 TL destek kararı alınmıştır.