Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanında Çeşitli Ödüller Verilecektir

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanında Çeşitli Ödüller Verilecektir

2018-08-07T12:27:40+00:00

Ülkemizde sağlık ve sosyal hizmetler alanında iz bırakan çalışmalar yapmış ya da başarılı hizmetler vermiş gerçek ya da tüzel kişileri ödüllendirerek bu çalışmaların halkımıza duyurulması ve toplumsal duyarlılık kazandırılması amacıyla Vakfımızca 2 yılda bir aşağıdaki dallarda ödüller vermektedir.

a-Üstün Sağlıkçı Ödülü

Bu ödül, bir buluş yaparak, bir projeyi planlayıp uygulayararak ya da özgün bir araştırma yaparak tıp, sağlık hizmetleri ya da sosyal hizmetler alanlarında iz bırakanlara verilir.

b-Üstün Yönetici Ödülü

Planladığı, finanse ettiği, uyguladığı, yönettiği ya da gerçekleşmesine yönelik önemli eylemleri ile halkın sağlık düzeyinin yükselmesine ya da sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı veren kamu ya da özel sektörde her kademede görev yapan yöneticilere verilir.

c-Basında Sağlık Ödülü

Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi her türlü sözlü ya da basılı kitle iletişim araçlarında hizmet veren ve bu araçlar yolu ile yaptığı haber, yorum,  yazı dizisi, söyleşi, fotoğraf, karikatür, eğitim ve belgesel gibi etkinliklerle halkta farkındalık yaratarak, onları bilgilendirerek ve sağlıklı davranışlar edinmelerine yardımcı olarak halkın sağlık düzeyinin gelişmesine katkı sağlayan basın mensuplarına verilir.

d-Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü

Sağlık alanında özverili çalışmalarda bulunan birey, grup ve toplum düzeyinde örnek ve özgün hizmetler gerçekleştirmiş kişilere verilir.

Bu amaçla yukarıda belirtilen dallarda ödül almasının uygun olacağını düşündüğünüz bir ya da daha fazla kişi, kuruluş ya da kurumları linkte verilen formu doldurarak 07.09.2018 tarihine kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü adresine (Süleyman Sırrı Cad. No:12/5 Sıhhiye-Ankara) yazı ile ya da e-posta (ssyv@ssyv.org.tr) ile bildirerek aday gösterebilirsiniz. Konu ile ilgili daha geniş bilgi Vakfımız genel müdürlüğünden alınabilir.