2020

2020 2021-03-16T08:05:19+00:00
  • Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Laboratuvarının Kurulması

Halk sağlığı acillerine müdahale açısından en önemli hususun güçlü bir sürveyans ve “erken Uyarı” sisteminin kurulması ve laboratuvara dayalı sürveyans sistemlerinin (özellikle de sendromik sürveyans) hayata geçirilmesi Koronavirüs salgınına mücadele de yaşanan tecrübeler, Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarının sistem olarak geliştirilmesi bu amaçla, hem merkezi hem de sahada kullanılabilecek olan “Yeni Nesil Dizileme” sisteminin kurulması için  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne destek sağlanmıştır.

  • Ankara Sağlık Müdürlüğüne

Covid 19 pandemisi ile mücadele kapsamında Müdürlüğünün acil ihtiyacı olan ateş ölçer, eldiven ve maske alımı gerçekleştirilmiştir.

Ankara’da Covid 19 pande-misi ile mücadele kapsamında görev yapan filyasyon ekip-lerinin, filyasyon aralarında dinlenebileceği, lojistik ihti-yaçlarını tamamlayabileceği filyasyon ekiplerinin kolayca ulaşabileceği Sağlık alanları-na konuşlandırılan 20 adet konteyner Sağlık Müdürlüğünce alınmış ve bedeli Vakfımızca ödenerek taşınır işlem fişi ile kayıtlarımıza geçmiştir.

  • İzmir Şubesi Cihaz Alımları

İzmir Şubemiz hayırsever vatandaşların şartlı bağışları ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine Göz Kliniğinin ihtiyacı olan optik ameliyat mikroskobu, göz cerrahi el aletleri şubece alınarak hastaneye kurulumu sağlanmıştır. Covid 19 pandemisi ile mücadele kapsamında solunum cihazı, ateş ölçer vb ürünlerin temin edilip kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlamaları sağlanmıştır.

Çalışmaları nedeniyle İzmir Şubemizi kutlar teşekkür ederiz.

  • Öğrencilere Temizlik Seti

Öğrencilere temizlik alışkanlığı kazandırılması amacıyla yaptırılan temizlik setinden çeşitli yollarla duyurulmasına istinaden geri bildirim alınan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, G.Antep, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Ordu, Siirt, Sinop, Ş.Urfa, Şırnak ve Tekirdağ, illerindeki 32 Okula gönderilmiş ve okullar da verilen eğitim sonunda öğrencilere dağıtılması sağlanmıştır.

  • Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs

Bu dönemde (2020-2021) 370 üniversite öğrencisine burs sağlanmıştır.

Bursiyer dağılımı; 157 tıp, 68 hemşirelik, 34 eczacılık, 20 beslenme, 33 diş hekimliği, 15 FTR, 17 ebelik, 4 çocuk gelişimi, 6 sosyal hizmet, 9 odyoloji, 3 dil – konuşma terapisi, 1 ergoterapi, 2 sağlık yönetimi, 1 ilk yardım şeklindedir.

  • HİZMET BURSU

Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunanlar ile vefat eden üyelerimiz adına değerlere saygı adı altında verilen karşılıksız burs devam etmektedir.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan 3 üniversite öğrencisine birer adet dizüstü bilgisayar satın alınarak öğrencilerin eğitimine destek olmak için adreslerine gönderilmiştir.

  • Bilimsel Yayınlara Destek

FABAD Farmasotik Bilimler Ankara Derneğince düzenli olarak yayınlanan derginin yayınını sürdürebilmesi için derneğe vakıf amacı doğrultusunda destek sağlanmıştır.

– Okul Tuvaletlerinin Yenilenme Projesi

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ihtiyaç sahibi okulların onarımı için yardımseverlerin, yerel yönetimlerin köy ya da mahalle sakinlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin destek ve emekleri ile bir araya getirdikleri toplumsal hareketi ve Vakfımızın maddi olarak desteği ile bu yıl da Kahramanmaraş Andırın Anacık Ortaokulu ile Muğla Yatağan Zeytinköy İlkokulu tuvaletlerinin onarımına destek sağlanmıştır.

– Sağlık Ajandası

Güncel sağlık bilgilerinin yer aldığı takvim bastırılarak vakıf amacına uygun olarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.