39.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

39.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2023-04-03T06:28:10+00:00

Vakfımızın 39. Olağan Genel Kurul toplantısının vakıf senedinin 11. maddesi gereği 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 13:30’da Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Ekşioğlu İş Merkezi No:16/11 Balgat-Çankaya/Ankara adresindeki Vakıf Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13:30 aynı adreste yapılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

  1. Çoğunluğun tespiti, açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 2 Katip)
  3. Başkanlık Divanına toplantı tutanağının tutulması ve imza yetkisi verilmesi;
  4. 2022 yılı; Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporları ile Gelir-Gider Hesabı ve Bilançonun takdimi ve görüşülmesi;
  5. 2022 yılı; Yönetim Kurulu Çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu, Gelir-Gider Hesabı, Bilanço kabulü ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası;
  6. 2020 yılında seçilen 2 asıl 1 yedek yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılması;
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış