40.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

40.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2024-03-22T05:24:47+00:00

Vakfımızın 40. Olağan Genel Kurul toplantısının vakıf senedinin 11. maddesi gereği 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 13:30’da Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Ekşioğlu İş Merkezi No:16/11 Balgat-Çankaya/Ankara adresindeki Vakıf Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 13:30 aynı adreste yapılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

  • Çoğunluğun tespiti, açılış ve saygı duruşu,
  • Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 2 Katip)
  • Başkanlık Divanına toplantı tutanağının tutulması ve imza yetkisi verilmesi;
  • 2023 yılı; Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporları ile Gelir-Gider Hesabı ve Bilançonun takdimi ve görüşülmesi;
  • 2023 yılı; Yönetim Kurulu Çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu, Gelir-Gider Hesabı ve Bilançonun kabulü ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası;
  • Süresi dolan 2 asıl 1 yedek yönetim kurulu üyeliği seçimi yapılması;
  • Süresi dolan 2 asıl, 2 yedek denetim kurulu üyeliği seçimi yapılması;
  • Vefat eden ve istifa eden genel kurul üyelerimiz yerine adlarını verdiği adaylar arasından seçim yapılması;
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış