dehaca@gmail.com

About Deha Çaman

Deha Caman graduated from Çankaya University Computer Engineering Department in 2003. Deha Caman, who worked part-time at the university during his student years, made his first promotional CD and printed product designs. After his graduation, he started working full time as a Specialist in the Public Relations Office at Çankaya University. He worked in public relations for works such as university web page design, production of promotional materials, event organizations, fair participation, and student community management. He worked for project planning of the university's promotional materials and marketing affairs. After completing his Master's in Business Administration in 2007, Çaman start to work in the IT Department of Cankaya University in 2008. While working in the IT Department, he gave an Introduction to Computer course for a while. He worked and managed creative works such as university web pages management, printed product design and video editing within the IT Department. He worked on the project of moving the entire university over CMS and managing it with multiple sites. Thanks to the system, all university departments and departments were placed in a position to manage their own web page contents and he gave training on the users. He took part in the project of establishing a distance education system within the university. He designed and set up a video shooting studio to prepare content for the distance education system. Also, he set up and create videos for a distance learning system about dementia which was founded by the government. He designed functions and UI of the university mobile application. During all these full-time studies, he took courses from Hacettepe University Computer Graphics and Game Design Graduate Department. He worked as a creative consultant to some companies for 10 years. Some concepts of these Projects were educational technologies modernization, Augmented Reality, Virtual Reality, industrial products with 3D depth camera, web site marketing strategies e-commerce platform. He took part in national state-supported projects. Çaman, who still works for a graphic agency's freelance web page designer, creative consultant and a private school's modernization for educational Technologies as a consultant. He likes shooting photos and editing videos. He also flies a drone whenever possible.
15 05, 2018

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanında Çeşitli Ödüller Verilecektir

2018-08-07T12:27:40+00:00

Ülkemizde sağlık ve sosyal hizmetler alanında iz bırakan çalışmalar yapmış ya da başarılı hizmetler vermiş gerçek ya da tüzel kişileri ödüllendirerek bu çalışmaların halkımıza duyurulması ve toplumsal duyarlılık kazandırılması amacıyla Vakfımızca 2 yılda bir aşağıdaki dallarda ödüller vermektedir. a-Üstün Sağlıkçı Ödülü Bu ödül, bir buluş yaparak, bir projeyi planlayıp uygulayararak [...]

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanında Çeşitli Ödüller Verilecektir 2018-08-07T12:27:40+00:00
30 11, 2016

Sağlıkta Üstün Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

2018-05-06T11:03:31+00:00

Sayn Prof.Dr. Bülent Çoşkun’a sağlıkla ilgili tütün mücadelesinin fitilini ateşleyerek Türkiye’nin tütün mücadelesi konusunda örnek bir ülke olarak gösterilmesine katkıları nedeniyle Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 2016 yılında ÜSTÜN SAĞLIKÇI ÖDÜLÜ verilmiştir. Kendisini kutlar, yapmış olduğu değerli hizmetler için şükranlarımızı sunarız. Sayın Dr.Erdoğan Tümay’a Bir hekim olarak Aile Planlaması [...]

Sağlıkta Üstün Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu 2018-05-06T11:03:31+00:00
19 04, 2015

Yeşil Çatı Yaşam Köyü Projesi

2018-05-06T10:17:54+00:00

Türkiye nüfusunun yüzde 7 kadarı 65 yaş üzerindedir. Bu oran gerek sağlık hizmetlerindeki gelişmelere gerekse yaşam standardının yükselmesine paralel olarak giderek artacak ve 2050 yılında ülkemizdeki nüfusun 100 milyon, 65 yaş üzerindeki yaşlıların ise 17 milyon dolaylarında olacağı tahmin edilmektedir. Dolaysıyla, önümüzdeki çeyrek yüzyıl için şimdiden yaşlıların bakımı ve sağlıklarının [...]

Yeşil Çatı Yaşam Köyü Projesi 2018-05-06T10:17:54+00:00
6 04, 2015

Vakfımızın Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine Yaptığı Yardım

2020-10-05T06:48:46+00:00

Merkezi Ankara’da bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV), Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde eksikliği bulunan başta tomografi cihazı olmak üzere 360 kalemden oluşan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan tıbbi cihaz yardımında bulundu. Vakfın ikinci başkanı Prof. Dr. Ayşe Akın, Çubuk’ta bulunan vakfa ait özel bir hastaneyi [...]

Vakfımızın Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine Yaptığı Yardım 2020-10-05T06:48:46+00:00
8 11, 2014

Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu

2018-05-06T11:42:05+00:00

Vakfımızca geleneksel olarak yapılacak sempozyumun ilki “Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği” 7 Kasım 2014 Cuma günü Ankara’da yapılmıştır. Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü Sonuç Bildirgesi Basında Sempozyum

Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu 2018-05-06T11:42:05+00:00