Bağış Koşulları

Bağış Koşulları 2021-09-23T13:19:24+00:00

Bağış ve Yardımlar:
Vakfa yapılacak bağışlar, ayni (mal) ve nakdi (para) şeklinde olabilir. Bağışlar belirli bir amaç doğrultusunda kullanılmak üzere yapılabileceği gibi, tasarrufu Vakıf yönetimine de bırakılacak biçimde de olabilir. Yapılan bağışlar kamu yararına harcanır.

Burs Bağışları: Bu amaçla yapılan bağışlar, bağışçının veya bir yakınının ismini taşıyan burs fonu oluşturularak üniversite eğitimi alan başarılı öğrencilere karşılıksız olarak verilebilir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Bağış Hesapları
– Halk Bankası Necatibey Şube :TR13 0001 2009 3860 0017 0000 06
– Vakıf Bank Kolej Şube : TR88 0001 5001 5800 7285 1626 97
– Ziraat Bankası Kolej Şube : TR53 0001 0008 4105 9914 5550 70

Gayrimenkul Bağışı: Bağışçı gayrimenkulünü Vakıf amaçlarına göre kullanılmak üzere ya da belirli bir sağlık ya da sosyal bir amaç için kullanmak üzere de bağışlayabilir. Tesisisin uygun bir bölümüne bağışçının veya uygun göreceği bir yakını için köşe düzenlenebileceği gibi ilgili kamu kurumu ile görüşülüp tesise bağışçının adının verilmesi sağlanabilir.
Vasiyet yolu ile de gayrimenkul bağışları yapılabilir. Kişi sağlığında düzenleyeceği vasiyet ile bir taşınmazını veya taşınmazın kullanım hakkını Vakfa bırakabilir. Bağışçı kullanım hakkı kendinde kalmak üzere de bağışta bulanabilir. Bu durumda malın çıplak mülkiyeti Vakfa geçer, bağışçı ölünceye kadar mülkten yararlanır.
Vakıf yapılmak istenilen fakat, hizmet alanlarına uygun olmayan bağışları kabul edip etmemekte serbesttir.

Gayrimenkul ve Ayni Bağışlarınız için lütfen Genel Merkezle temasa geçiniz.
Tel : 312 435 97 22

Vakfımız Bakanlar Kurulunun 86/10652 sayılı kararı ile vergi muafiyetine haiz bir vakıf olduğundan yapılan bağışlar ilgili mevzuatla belirlenen oranlarda vergiden düşülebilmektedir.