Bilimsel Destek

Bilimsel Destek 2020-10-13T09:59:04+00:00
  • Tıp, sağlık ya da sosyal hizmetlerle ilgili konferans, kongre, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların düzenlemesi ve bu toplantılara, başta öğrenciler ve araştırma görevlileri olmak üzere davet edilen üst düzey bilim insanlarının, konuşmacıların ya da eğiticilerin katılımının sağlanması, bu toplantıların öncesinde ve sonrasında yapılacak bilimsel inceleme, hazırlık toplantıları, yayın sağlama, çevirme ve yayın yapma gideri ile diğer bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araç-gereç sağlama ve toplantılara katılma payları ile ilgili her türlü yolculuk, konaklama, posta, haberleşme, raporlama ve yayın faaliyetlerini kapsamaktadır.

 YAPILAN BİLİMSEL DESTEKLERE ÖRNEKLER 

Ebelik ve Doğum Kongresi

İzmir’de 21-22 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenen 1. Ebelik ve Doğum Kongresinin düzenlenmesine 10.000,00 TL yardım yapılmıştır.

Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi

Vakfımızın da düzenleyenler arasında olduğu 2. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresinin 4-6 Mayıs 2016 tarihlerinde “Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına” teması ile gerçekleşen kongrenin giderleri için 7.500 TL destek sağlanmıştır.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

  1. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin “Halk Sağlığı Barışa Köprü” ana teması gerçekleşen kongreye 15.000 TL destek sağlanmıştır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

“Sağlıkta Eşitsizlikler ve Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi” çalıştayı için 1.450 TL destek sağlanmıştır.