SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI 2020-09-28T06:16:25+00:00

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı 1983 yılında, Sağlık Bakanı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının üst düzey yöneticileri ile Sayın Sabri Ülker, Sayın Selçuk Yaşar, Sayın Ali Fethi Ağralı, Sayın İhsan Doğramacı gibi önde gelen sanayici ve iş adamlarınca kurulmuştur. Vakıf kurmak suretiyle ödenek yokluğundan temin edilemeyen sağlık kuruluşlarının bir çok ihtiyacı, devletin imkanları dışında bir kaynak oluşturularak temin edilmiştir. Vakıf yöneticileri, Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticilerinden oluştuğundan, Vakıf faaliyetlerini de kamunun öncelikleri esas alınarak, kamunun ihtiyaçları çerçevesinde yürütmüşlerdir. Sağlık hizmetlerinde üst düzeyde görev almış vakıf yöneticileri, sağlık hizmetleri daha iyi olması ve sağlık sorunlarının aşılması için çalışmışlar ve çalışmalarını gönüllülük esasına göre fahri olarak yürütmüşlerdir. Bu çalışma şekli ile Vakfa 1986 yılında Bakanlar Kurulunun 86/10652 sayılı kararıyla Vergi Muafiyeti tanınmıştır.

Vakfın şubeleri de aynı anlayışla; mülki amirler başkanlığında sağlık kuruluşlarının yöneticilerinden oluşmuş ve gelirleri de bu yöneticiler tarafından, illerinin ihtiyaçlarına harcamışlardır. 5072 sayılı yasaya kadar 211’e kadar çıkan vakıf şubelerinde çalışmalar 2000’i bulan Sağlık Bakanlığı çalışanı, mülki amirler ve yerel kişilerden oluşan gönüllüler yürütmüştür.

Vakıf  1988 yılında kamunun yükünü azalmak, bulaşıcı hastalıkları önlemek adına vakıf amacı doğrultusunda, Ülke için önemli olan tek kullanımlık enjektör fabrikasını Alman teknolojisi ile kurmuştur. Sağlık Bakanlığının yıllar içinde birçok enjektör ihtiyacı karşılanmış, aşı kampanyalarına destek olunmuş, kaynatılıp çoklu kullanılan enjektörün yerine, tek kullanımlık steril enjektör üretilerek, bir çok bulaşıcı hastalığın önüne geçilmiştir.

Vakıf, 2006 yılında halkımıza iyi bir sağlık hizmeti sunmak için, Ankara’da bir çok kurum tarafından örnek gösterilen, vatandaşa en iyi sağlık hizmetinin sunulduğu Dirimsel Tıp Merkezini, Maliye Bakanlığından izin alıp, fon oluşturmak suretiyle amacı doğrultusunda vakıf senedine uygun olarak kurmuştur. Burada yıllık ortalama 45-50 bin hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur. Ödeme gücü olmayan hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilmiştir.

Ayrıca kurulmuş olan şirketlerle, istihdam yaratılmış, bu yolla sosyal barışa hizmet edildiği gibi, gelir vergisi ve sigorta pirimi ödenmek suretiyle kamunun bütçesine katkı sağlamıştır.

1983 yılında kurulan Vakıf, şimdiye kadar büyük bir sessizlik içinde, fakat verimli bir şekilde çalıştı. Ülke düzeyinde 211 şubesi ile Sağlık Bakanlığı’na 180 milyon ABD Doları dolayında ek kaynak sağladı. Ayrıca, 64 adet gayrimenkul temin ederek Sağlık Bakanlığının kullanımına sundu.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşı kampanyalarının personel dışındaki giderlerinin büyük bölümü (enjektör, araç ve yakıt temini, personel kumanyası gibi) vakıf tarafından karşılanmış, 112 acil yardımın ilk kuruluşunda donanımı giderleri ve personel kıyafetleri, sağlık ocağına laboratuar kurarak sağlık ocaklarında birçok tahlilin yapılmasını temin etmiş, sağlık ocaklarını bilgisayar ağı ile donatmış, hastanelere tıbbi cihazlar ve alet almıştır.

Vakıf halen Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına yardımın yanında, sağlık alanında okuyan Üniversite öğrencilerine burs vermektedir. 2010-2011 yılında 86, 2011-2012 yılında 168, 2012-2013 yılında 238, 2013-2014 yılında 242, 2014-2015 yılında 261, 2015-2016 yılında 282 öğrenciye 250 TL, 2016-2017 yılında 291 öğrenciye 300 TL, 2017-2018 yılında 292 öğrenciye 350 TL, 2018-2019  yılında 334 öğrenciye 400 TL, 2019-2020 yılında 363 öğrenciye aylık 450 TL tutarında 9 ay süreyle karşılıksız burs vermektedir. 10 yıllık karşılıksız burs tutarı 6.926,400 TL dir. Vakıf bu hizmeti ile eğitime ve kamuya büyük bir destek sağlamaya devam etmektedir.

 Vakıf tüm ulusal ve uluslar arası resmi ve gönüllü, kişi ve kuruluşların maddi ve manevi katkılarına büyük önem vermekte, değerlendirmekte ve herkesi amacı için desteğe ve birlikte çalışmaya davet etmektedir. Vakfımız hizmet anlayışı ve işleyişi bakımından örnek bir kuruluştur. Şartlı ve ayni bağışlarınız için Genel Merkezimiz emrinizdedir.

 Sağlık ve Sosyal Vakfı Vakif Senedi