Amacımız

Amacımız 2020-10-13T09:29:56+00:00

 

Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştiriciyi sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkili bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.