Kapsam

Kapsam 2020-12-29T09:35:33+00:00

Kapsam

Tıp, sağlık ya da sosyal hizmet alanlarında hastalar, sağlam kişiler ya da hayvanlar üzerinde yapılan her türlü tek ya da çok merkezli klinik araştırmalar; SSYV ‘nın içinde yer alacağı ya da destekleyeceği bilimsel faaliyet, araştırma ve projelerin Vakıf Senedinde yer alan amaçlara uygun, ülkemiz halkının ve genel anlamda insanlığın yararına, tıp, sağlık ve sosyal hizmetler bilimlerin gelişmesine katkı sağlayıcı olması esastır.

Başvuru

Destek almak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar bir yazı ile Vakıf Genel Müdürlüğüne başvururlar. Yazı içinde ya da ekinde, talep ettikleri konunun türü, amacı, içeriği, süresi, sorumlu kişilerin açık ad ve adresleri, çalışmanın toplam bütçesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’ndan talep edilen desteğin türü ve miktarı ile bu çalışma ile ilgili destek talep edilen ya da destek sağlanan diğer kurum ya da kuruşların tanımlamaları, etik kurul değerlendirmesi gerektiren çalışmalarla ilgili varsa kurul raporunu ya da böyle bir kurula yaptığı başvuruyu belgeler. Destek talep edilen “araştırma önerisi” yazının ekinde gönderilmelidir.