Kapsam

Kapsam 2020-12-29T09:33:18+00:00

Kapsam

Araştırma olarak kabul edilmese bile, tıp, sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili diğer bilimlerin geliştirilmesine katkı yapabilecek her türlü ulusal, uluslar arası, tek ya da çok merkezli projeler, Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanması, sunum modellerinin oluşturulması, bu modellerin denenmesi, hizmetlerin değerlendirilmesi, insan gücünün yetiştirilmesi, eğitim kuruluşlarının güçlendirilmesi, personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, halkın eğitimi gibi hizmet projelerini kapsamaktadır.

Başvuru

Destek almak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar bir yazı ile Vakıf Genel Müdürlüğüne başvururlar. Yazı içinde ya da ekinde, talep ettikleri proje, sorumlu kişilerin açık ad ve adresleri, çalışmanın toplam bütçesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’ndan talep edilen desteğin türü ve miktarı ile bu çalışma ile ilgili destek talep edilen ya da destek sağlanan diğer kurum ya da kuruşların tanımlamaları, etik kurul değerlendirmesi gerektiren çalışmalarla ilgili varsa kurul raporunu ya da böyle bir kurula yaptığı başvuruyu belgeler. Destek talep edilen “proje önerisi” yazının ekinde gönderilmelidir.