Kapsam

Kapsam 2020-12-29T10:33:41+00:00

Kapsam

Tıp, sağlık ya da sosyal hizmetlerle ilgili konferans, kongre, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların düzenlemesi ve bu toplantılara, başta öğrenciler ve araştırma görevlileri olmak üzere davet edilen üst düzey bilim insanlarının, konuşmacıların ya da eğiticilerin katılımının sağlanması, bu toplantıların öncesinde ve sonrasında yapılacak bilimsel inceleme, hazırlık toplantıları, yayın sağlama, çevirme ve yayın yapma gideri ile diğer bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araç-gereç sağlama ve toplantılara katılma payları ile ilgili her türlü yolculuk, konaklama, posta, haberleşme, raporlama ve yayın faaliyetlerini kapsamaktadır.

Başvuru

Destek almak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar bir yazı ile Vakıf Genel Müdürlüğüne başvururlar. Yazı içinde ya da ekinde, talep ettikleri konunun türü, amacı, içeriği, süresi, sorumlu kişilerin açık ad ve adresleri, çalışmanın toplam bütçesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’ndan talep edilen desteğin türü ve miktarı ile bu çalışma ile ilgili destek talep edilen ya da destek sağlanan diğer kurum ya da kuruşların tanımlamaları, etik kurul değerlendirmesi gerektiren çalışmalarla ilgili varsa kurul raporunu ya da böyle bir kurula yaptığı başvuruyu belgeler. Destek talep edilen çalışma bir araştırma ise “araştırma önerisi”, bir proje ise “proje önerisi” yazının ekinde yer alır.