YAYIN SAĞLAMA

YAYIN SAĞLAMA 2020-12-29T08:05:47+00:00

YAYININIZI HAZIRLAYIN BİZ BASALIM

Vakıf amacı doğrultusunda bugüne kadar birçok bilimsel eser yayının yayımlanmış veya yayımlanmasına destek olunarak, halkımızın ve ilgililerinin istifadesine ücretsiz olarak sunulmuştur.

Bu çerçevede Vakfımız, amacı doğrultusunda sağlık alanında yazılmış olup yayımlanmasına ihtiyaç duyulan eserlerin (roman, hikaye dışında) basım ve dağıtım gideri için belirli bir bütçe ayırmıştır. Ancak eserlerin yayımlanıp, basım ve dağıtımının yapılabilmesi için eser sahibinin telif ücreti talep etmemesi ve Vakfımız yayın kurulunca kabul edilmesi gerekmektedir.

Vakıf amacı doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına ve İl Halk Kütüphaneleri, Üniversite Kütüphaneleri, Tıp Fakültesi Kütüphaneleri, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve talepte bulunan kişi ve kuruluşlara ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Başvuru

Yayın sağlamak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar bir yazı ile Vakıf Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabililer.