KVKK Onay Metni

KVKK Onay Metni 2022-06-13T08:40:39+00:00

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Ve AÇIK RIZA

(Başvuruları İçin)

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Vakfımız tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve “Açık Rıza” vermeniz halinde işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

CV formunda belirtilen kişisel veriler, kredi ve yardım başvuru süreçlerinde değerlendirilmek üzere   özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, kredi ve yardım planlamaları yapılabilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz.  Bunun haricinde savunma amaçlı şirketin Hukuk Müşavirine, danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından tarafınızdan doldurulmuş formdan elde edilmiştir. Bu form ya da metinlere şahsen Vakfımıza ulaşarak elden / mail yoluyla veya referanslarınız yoluyla veyahut internette doldurulması yoluyla ulaşmıştır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda, en kısa sürede  sonuçlandıracaktır.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Vakfımıza yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

“Açık Rıza” metnini ve “Aydınlatma” metnini okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.