Hizmet Desteği

Hizmet Desteği 2020-10-13T10:04:02+00:00

 

Araştırma olarak kabul edilmese bile, tıp, sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili diğer bilimlerin geliştirilmesine katkı yapabilecek her türlü ulusal, uluslar arası, tek ya da çok merkezli projeler, Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanması, sunum modellerinin oluşturulması, bu modellerin denenmesi, hizmetlerin değerlendirilmesi, insan gücünün yetiştirilmesi, eğitim kuruluşlarının güçlendirilmesi, personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, halkın eğitimi gibi hizmet projelerini kapsamaktadır.

YAPILAN HİZMET DESTEĞİNE ÖRNEKLER

– Kök Hücre Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi Kanser Kök Hücre Araştırma Merkezinin “Farklılaşan Karaciğer Kanser Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi” konulu araştırma projesi için Vakfımızdan on bin lira yardım yapılmıştır. Bu destekle tamamlanan projenin çıktıları; 3 uluslararası ve 1 ulusal kongrede olmak üzere toplam 6 Bilimsel Sunum yapıldığı öğrenilmiştir. Üniversite Faaliyet Kitapçığındaki Sayfa Yapılan bu bilimsel sunumlarla da; 2 ulusal, 2 uluslararası toplam 4 ödül kazanıldığı gerek bilimsel sunumlarda, gerekse davetli olarak yapılan konuşmaların sonunda bu projenin Sağlık Sosyal Yardım Vakfı tarafından da desteklendiği dinleyicilere belirtildiği ve vakfımıza teşekkür edildiği ilgililerince ifade edilmiştir.
Verdiğimiz katkının ödül alan bir projeye dönüşmesi nedeniyle de bizde emeği geçenleri kutlarız.

– Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı Aile Planlaması (BÜKÇAM)
Ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddetle korunma ve destek projesi kapsamında 2 yıl süresince Nevşehir, Kırşehir, Düzce ve Ankara’da “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları İzleme ve Değerlendirme Çalışması” kapsamında 20.000 TL’ye kadar destek olunmasına karar verilmiştir.