Sağlık ve Toplum Covid-19 Özel Sayısı Temmuz 2020

Sağlık ve Toplum Covid-19 Özel Sayısı Temmuz 2020 2021-01-13T07:35:17+00:00

Sağlık ve Toplum Covıd-19 Özel Sayısı- Temmuz 2020

1 Pandemi Mücadelesi ve Yan Kazanımlar

2 COVID 19 Pandemisi ve Etik Konular

3 COVID-19 Salgını Özelinde Karar Vericiler için Risk Değerlendirme Yaklaşımı

4 COVID-19 Pandemisi ve Türkiye’de Halk Sağlığı Yönetimi

5 Covıd-19 Pandemisi Mücadelesinin Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planı Açısından Değerlendirilmesi

6 Covıd-19 Pandemisi Hazırlıklılık ve Yönetiminde Burdur İli Örneği

7 Türkiye’deki Covid-19 Ölümlerinin Diğer Bazı Ülkelerle, Standardize Ölüm Oranları(SÖO) İle Karşılaştırılması

8 COVİD 19 Salgını Sürerken Türkiye’deki Halihazırdaki Fatalite Hızının Tahmini

9 Coronavirüs (COVID-19) Salgını Döneminde İstanbul’da Ölüm Hızındaki Artış

10 Domuz Gribinden Koronavirüs Hastalığına, Türkiye’nin Hazır Olma Durumu ve Yanıtı Bir Halk Sağlığı Uzmanının Öznel Değerlendirmesi

11 Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Deneyimi Üzerinden Pandemilerin Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

12 Kanser Hastaları Bağlamında Risk Gruplarının COVID-19’dan Korunması ve Dikkate Alınması Gereken Bazı Hususlar

13 Biyolojik Afet Olarak Covid 19 Pandemisi Özelinde Mevsimlik Tarım İşgücü ve Ailelerine Yönelik Temel Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

14 Covıd-19 Sürecinde Türkiye’de Göçmen ve Mültecilerin Durumu

15 Covid-19 Pandemisi ve Benzeri Olağanüstü Durumlarda Sağlık Çalışanları Açısından İş-Aile Çatışması

16 COVID-19 ve Şehir Temizliği

17 Covıd-19 Pandemisinin Bizi Getirdiği Nokta Küresel Kamu Malı Kavramı ve Uluslararası Yönetişim ve Finansmanı Konusunda Sorunlar

18 Kısıtlamaların Yavaşça Azaltılması ve “Yeni Bir Normale’”Geçiş Nasıl Olacak

19 COVID-19 Salgını, Halk Sağlığı Uzmanlığı ve Yeni Hayat

20 Afganistan’ın Herat İlindeki COVID-19 Hastalarının Klinik Özellikleri

21 Afrika Boynuzu ve Covid-19 Salgını Az Gelişmiş Sağlık Sistemleri Coronavirüs Pandemisi ile Nasıl Mücadele Veriyor

22 Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme ve Fiziksel Aktivite

23 Korona Virüs Pandemisi Yeniden Önem Kazanan Gıda Kaynaklı Hastalıklar, Nedenleri ve Önleme Yolları

24 İlk Pandemi Corona Değil

25 Özet Çeviri Dünya Sağlık Örgütü, 25. Coronavirus-19 (COVID-19) Güncellemesi, Hassas Grupları Koruma, 9 Haziran 2020