Sağlık ve Toplum Dergisi 2021

Sağlık ve Toplum Dergisi 2021 2021-04-28T11:09:35+00:00

Yıl Year31 Sayı Number1 Ocak – Nisan January – April 2021

1 Küreselleşen Dünyada Tüberküloz, Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri

2 Sağlığı Geliştirme ve Medyada Halk Sağlığı Savunuculuğu

3 Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Topluma Katılım Durumları ve Katılımı Etkileyen Faktörler, Literatür İncelemesi

4 Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Standart Hasta Kullanımı

5 Bütüncül Bir Bakışla Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınlar

6 Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Uygulanan Jinekolojik Onkolojik Cerrahilerin Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

7 Herat’da COVID-19 Hakkında Toplum Bilinci ve Risk Algılaması Üzerine Bir Araştırma

8 Tüberküloz Hastalarında Damgalama, Hastalığı Kabul ve Umutsuzluk Düzeyine Etkisi

9 Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama Bağım-Sız Kampüs Projesi Hazırlık Aşaması

10 Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

11 Yenidoğan Yoğun Ünitesinde Çalişan Hemşirelerin Palyatif Bakım Tutumlarının İncelenmesi

12 Hemşirelik Öğrencilerinde Cinsel Mitler ve Hasta Cinselliğini Değerlendirmeye Yönelik Tutumlar

13 Kalp Hastalığı Olan Kadınların Evlilik Doyumu ve Eş Desteğini Etkileyen Faktörler

14 Hemşirelik Öğrencilerinde Öğrenilmiş Güçlülük ve Duygusal Zekâ, Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma

15 İşçilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Faktörler, Bir Hastane Örneği

16 Engeli Olan Bir Küçük Beden ve Engeli Olan Birçok Kalp

17 Bir Sağlık Politika Uygulaması Olarak Obezite Vergisine İlişkin Toplumun Görüşleri

18 Orta Anadolu’da Bir Bölgede Hane Halkı Gıda Güvencesizliği Sıklığının Belirlenmesi

19 Fizik Tedavi Hastanesinde Yatan Hastalardaki Psikiyatrik Tanılar, Kan Vitamin B12 ve D Düzeyleri

20 Menopozdaki Kadınların Menopoza Bakış Açısı ve Cinsel Yaşam Kalitesi