Sağlık ve Toplum Dergisi 2022

Sağlık ve Toplum Dergisi 2022 2022-04-28T09:51:40+00:00

Yıl Year32 Sayı Number1 Ocak-Nisan January-April2022

1 Dünyada ve Türkiye’de Kadın, Anne ve Çocuk Sağlığının Güncel Durumu

2 Cumhuriyet Döneminde (1928-1973) Denizli Halk Evi Faaliyetleri

3 Toplum Sağlığında Büyüyen Tehdit Aşı Reddi

4 COVID-19’un Maskeli Kahramanları Hemşireler

5 Covid-19 Pandemi Sürecinde Kullanılan Güncel Sağlık Bilişim Uygulamaları ve Yenilikçi Teknolojiler İnsanlığa Katkıları ve Temel Kaygılar

6 Sağlık Hizmetlerinde 4.0 Uygulamaları ve Sağlık Yönetimine Yansımaları

7 Türkiye’de COVID -19 Pandemi Önlemlerinin Hukuksal Değerlendirmesi

8 COVID-19 Pandemi Süreci Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik Algılarını Etkiledi mi

9 Kabızlığı Olan Çocuklarda Annelerin Uyguladığı Geleneksel Uygulamalar

10 Bir Devlet Üniversitesi’nde Okumakta Olan Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Obezite Görülme Sıklığı ve Obezite Farkındalık Düzeyi ile Yeme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11 Ebelik Öğrencilerinin Obezite Farkındalığı ve İlişkili Faktörler Kesitsel Çevrim İçi Anket Çalışması

12 The Effect Of Training Given In Birth And Parenting Class On Prenatal Attachment And Breastfeeding Self-Efficacy Example From Tunceli

13 Nörolojik Hastalıklar Nedeni İle Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Bası Yarası Risk Analizi

14 Polikliniğe Başvuran Hastaların Evlerinde Artık İlaç Bulundurma Durumları ve Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutumları

15 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Kapsamında Evde Bakım Merkezlerinde Yürütülen Saha Uygulamasına İlişkin Görüşleri

16 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Klonlamaya Bakış Açılarının Keşfedilmesi

17 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik İmajı Algılarının Belirlenmesi

18 Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Bilgi Düzeylerine Yaratıcı Dramanın Etkisinin Belirlenmesi

19 Bir Görme Engelliler Okulundaki Öğrencilerin Ağız-Diş Sağlığı Durumunun Belirleyicileri Niteliksel Araştırma

20 Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tasarım Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

21 Diş Hekimliğinde Hastaların Tedaviye Karar Verme ve Tedavi Kurumu Seçimindeki Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

22 Beden Güvenliği Eğitim Programı Ebeveyn Versiyonunun Türkçe Uyarlaması

23 Fournier Gangreni Tanısı Alan Bireyin Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu