Sağlık ve Toplum Dergisi 2008 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2008 Yılı 2016-05-06T08:34:57+00:00

Yıl/Year:18 Sayı/Number:1 Ocak-Mart/January-March 2008

İçindekiler
Avrupa Birliği Stratejik Sağlık Yaklaşımı “Beyaz Belge”
Sağlıklı Bir Toplum İçin Etkili Anababalık Eğitimi
Yaşlı Bireyin Evde Bakımında Hemşirelik Hizmetleri
Düzce İlinde Alile Hekimliği Siteminin Pilot Bölge Uygulaması Öncesi ve Sonrası Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunum Niteliğindeki Farklılıkların Karşılaştırılması
Ankara’da Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Oturan Kadınların Meme Kanseri Risk Durumları ve Erken Tanıya Yönelik Uygulamaları
Jinokoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların Pap Smear Testine İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Osmangazi Üniversitesi Alpu Eğitim Araştırma Bölgesi Evlenmiş Kadınlarda Smear Duymuşluk
Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ile Sağlık Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
Lise Öğrencilerinin Gebelik, Aile Planlaması ve Menstrüasyon Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları ve Sigarasız Üniversite Oluşumuna Bakışları
Sivas İli Merkezinde Bulunan Erkek ve Bayan Kuaförlerinin Hepatit B Enfeksiyonu İle İlgili Bilgi ve Tutumları
Reaksiyon Zamanı ve El Fonksiyonunun Yaşa Göre Değişimi
İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 1-4 Yaşındaki Çocuklarda Süt/Yoğurt Tüketimi ve Etkileyen Etmenler

Yıl/Year:18 Sayı/Number:2 Nisan-Haziran/April-June 2008

İçindekiler
Jinekoloji ve Obstetrikte Tamamlayıcı ve Alternatif Terapiler:Randomize Kontrollü Çalışmaların Derlemesi
Dünya ve Türkiye’de Kyoto Protokolü
Üniversite Öğrencilerinin Premenstrual Sendrom Yaşama ve Başetme Durumları
Emzirme Süresini Etkileyen Faktörler: Modern ve Geleneksel Yaşam Arasında Kalan Kararlar
Artritli Bireylerin Ağrı Deneyimleri ve Ağrıya İlişkin Başetme Yöntemleri
Mersin Üniversitesi Öğrencilerinde Dismonere ve Premenstrüel Semptom Görülme Prevelansı
Gebelikte Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Aynı İldeki Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Birbirlerine İlişkin Görüşleri
Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezine Başvuran 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
Lise Öğrencilerinin Cinsel Eğitim Gereksinimleri
Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Davranışı Geliştirme Aşamalarına Göre Sorumluluk Algıları
Her Gebelik Anneden Bir Diş Kaybettirir mi?

Yıl/Year:18 Sayı/Number:3-4 Temmuz-Aralık/July-December 2008

İçindekiler
Yaşlılık, Sağlık ve Kadın
Alzehimer Hastalığı, Risk Faktörleri, Korunma Yolları ve Hemşirelik Bakım Gereksinimi: Literatür Çalışması
Organ Naklinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Rol ve İşlevleri
Serebral Palsili Çocuk: Hemşirelik Girişimleri
Emzirme: Kültüre Duyarlı Hemşirelik Yaklaşımı
İşe ve Kuruma Yönelik Tutum
Otellerde Çalışan Yiyecek-İçecek Personelinin Hijyen Uygulamaları ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Diyarbakır Kent Merkezinde Evde Doğum Yapmış Kadınlarla Hastanede Doğum Yapmış Kadınların Karşılaştırılması
Mersin’de Hastanelerin Yatak Kullanım Oranlarının Değerlendirilmesi
Hastanede Yatan Kadın Hastaların Hasta Hakları Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaşları Arasındaki Evli Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet ve İlişkili Faktörler
Zihinsel Engelli Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunların Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
Postpartum Kliniğinde Yatan Annelerin Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentileri
Sivas İli Merkez  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Çalışan Bireylerin Tüberküloz (TB) Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Doğurgan Yaştaki Kadınların Aile Hayatı, Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Etkileyen Etmenler