Sağlık ve Toplum Dergisi 2010 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2010 Yılı 2019-08-16T09:58:38+00:00

Sağlık ve Toplum Dergisi 2010 Yılı

Yıl/Year:20 Sayı/Number:1 Ocak-Mart/January-March 2010

İçindekiler

Çocuk Gelinler ve Beklenen Olumsuz Sonuçları

Ankara İlinde İlköğretim ve Lise Son Sınıfa Devam Eden ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Hizmetlerine Başvuran Gençlerin Başvuru Nedenleri,Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaşmada Karşılaştıkları Engelleri ve Beklentileri

Annelerin Çocukluk Çağı Aşı Takvimi ve Aşılama Komplikasyonları İle İ İlgili Bilgi Durumları

Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramediklerle İlgili Görüşler

Gebelikten Korunma Yöntemleri İçin Dünya Sağlık Örgütünün Güncellenen Uygunluk Kriterleri

Yıl/Year:20 Sayı/Number:2 Nisan-Haziran/April-June 2010

İçindekiler

Sağlıkta Eşitsizliklerin Ortadan Kaldırılmasında Üniversitelerin Rolü

Kontraseptif Yöntemlerin Maliyeti ve Finansmanı

Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi

Evde ve Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Yıl/Year:20 Sayı/Number:4 Ekim-Aralık/October-December 2010

içindekiler

Uluslararası Goc ve Kadın Saglıgı

Perflorlu Sentetik Bileşiklerin Çevre ve Sağlık Etkileri

Ankara’da Bir Derneğe Kayıtlı Görme Engelli Kadınlara Yönelik Şiddetin Değerlendirilmesi

Üniversite Öğrencilerinin Çevreyi Korumaya Yönelik Duyarlı Davranmasında Çevre Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi

Ana Çocuk Sağlığı Konusunda Science Citation Index(Scı)’de Türk Akademisyenler ve Yayınları

Türkiye İçin Sağlık İnsan Gücü Sınıflaması