Sağlık ve Toplum Dergisi 2011 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2011 Yılı 2016-05-06T13:55:58+00:00

Yıl/Year:21 Sayı/Number:1 Ocak-Mart/January-March 2011
İçindekiler
1-Sağlığın Geliştirilmesi Çalışmalarının Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu
2-Hasta Eğitiminde Hemşirenin Rölü
3-Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak İçin Geliştirilen Bir Sağlığı Geliştirme Programı;Mahalle ve Köy Muhtarlarının Eğitimi
4-Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu
5-Ergenlerin Rsikli Sağlık Davranışları

Yıl/Year:21 Sayı/Number:2 Mayıs-Ağustos/May-August 2011

İçindekiler
1-Türkiye’de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu
2-Tuz Tüketiminin Çocukluk döneminde Günlük Sodyum Alımına Etkisi ve Olası Sonuçları
3-Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi
4-Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Tıbbi Hatalarla İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerle İlişkili Faktörler
5-Cep Telefonu Kullanmanın Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Yıl/Year:21 Sayı Number: 3 Eylül-Aralık/September–December 2011

İçindekiler
1-Nüfus Politikasının Oluşturulmasında Türkiye Deneyimi
2-Tip 1 Diyabeti Olan Ergenlerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
3-Bir Kamu Binası Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu
4-Üniversite Öğrencilerinde Kadına İlişkin “Namus” Anlayışı Tutum Ölçeği (KİNATÖ) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
5-Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla Fizyoterapi Bilimi