Sağlık ve Toplum Dergisi 2012 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2012 Yılı 2016-05-06T13:54:15+00:00

Yıl/Year:22 Sayı/Number:1 Ocak-Nisan/January-April 2012
İçindekiler
1-Elektronik Sigara: Çözüm Olabilir mi?
2-Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Türk ve Dünya Kadınlarının Sosyal Statüsü
3-Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Kokulu Öğrencilerinde Sağlık Açısından Riskli Davranışlar Sıklığı
4-Evde Bakımın Kronik Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi
5-Gebelikte Kadından Kadına Şiddet

Yıl/Year:22 Sayı/Number:2 Mayıs-Ağustos/May-August 2012

İçindekiler
1-Dünya”da Ve Türkiye”de Kadın Sağlığının Durumu
2-Evrensel Bir Sorun: Göç Eden Kadınların Sağlığı Ve Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dil Engeli
3-Kastamonu”da Bir İlköğretim Okulunda 6. ,7. , 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
4-Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Bağışıklanma Durumunun İncelenmesi
5-Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi EğitimKurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Yıl/Year:22 Sayı/Number:3 Eylül-Aralık/September-December 2012

İçindekiler
1-Yenidoğan Döneminde Aşırı Ağlama ve Hemşirelik Bakımı
2-Çalışma Hayatı ve Yaşlılık
3-Ankara”da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin “Ayak Sağlığı” İle İlgili Bilgi ve Davranışları
4-Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi
5-Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları,Özyetkinlik Algıları ve İyimserlik Tutumları