Sağlık ve Toplum Dergisi 2015 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2015 Yılı 2016-05-05T14:05:35+00:00

Yıl/Year:25 Sayı/Number:1 Ocak-Nisan/January-April 2015

İçindekiler

Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye’de Ebelik

Emzirme ve Gebelikten Korunma; Uygulamalarda Dikkate Alınması Gerekenler

Güvenli Olmayan Düşükler ve Türkiye’de Durum;

Bir Üniversitenin Bazı Öğrencilerinin Mediko Sosyal Merkezine Başvuru Nedenleri, Memnuniyeti ve Beklentileri

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması

Yıl/Year:25 Sayı/Number:2 Mayıs-Ağustos/May-August 2015

İçindekiler

İnsan Hakları Çerçevesinde Hasta Hakları

Flört Şiddeti – “Şiddet’li Sevgi”

Hatalı Diyet Uygulamaları ve Sağlık ile İlişkisi

Yaşlılarda Ev Kazaları

Hemşirelikte Zaman Yönetimi Neden Önemlidir?

Madde Bağımlılık Tedavi Merkezinde Görevli Sağlık Personelinin Çalışma Koşullarının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Gebelerin Anneliğe Psikososyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler

Premenstrual Sendrom Yakınması Olan Kadınların Yaşam Biçimlerinin İncelenmesi

Çalışan Genç Erkeklerin Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi Ve Uygulamaları

Annett Tahta Çubuk Hareket Testine Ait Performans Deseninin Temporal Değişimi

Fibromiyalji Sendromlu Kadinlarda Fizyoterapinin Cinsel Disfonksiyon Üzerine Etkisi

Yıl/Year:25 Sayı/Number:3 Eylül-Aralık/October-December 2015

İçindekiler

Stigmatizasyon (Damgalama) ve Kadın

Depremi Türk Roman ve Öykülerinden Okumak

Enteral Beslenme Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakım Uygulamaları

Ortopedi, Kalp ve Genel Cerrahi Ameliyatları Sonrası Dönemde Hastaların İyileşme Durumları ve Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Dönemde Yaşam Kalitesinin ve Hemşirelik Bakımına İlişki Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi

Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Ve Sebepleri

Türkiye’nin Dört İlinde Yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Proje Çalışmalarının Süreç İçinde İrdelenmesi

Okul Sosyal Hizmeti Ve Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rollerine İlişkin Bir Tartışma: Kurgusal Bir Vaka Sunumu