SAĞLIKTA SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU

SAĞLIKTA SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU 2018-01-06T13:01:42+00:00
Vakfımızca geleneksel olarak yapılacak sempozyumun ilki  “Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği” 7 Kasım 2014 Cuma günü Ankara’da yapılmıştır.

Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü

Sonuç Bildirgesi

Basında Sempozyum