TEKNİK RAPORLAR

TEKNİK RAPORLAR 2021-02-12T12:32:52+00:00

SSYV Teknik Rapor Yönergesi

Genel bilgiler

  1. Teknik raporlar SSYV Yayın Yönergesine göre hazırlanır
  2. Teknik rapor konuları ve yazarları SSYV YK tarafından belirlenir
  3. Teknik rapor yayın hakkı SSYV’ye aittir ve yazarlarına telif ödenmez.
  4. Teknik raporun içeriğinden yazarlar sorumludur
  5. Raporda, yazar (ların) kısa özgeçmişleri yer alır.
  6. Teknik rapor, alandaki en son bilgileri kapsamalı ve bu alanda profesyonel olarak çalışanlara yönelik olmalıdır.
  7. Teknik raporlar kaynak olarak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir; eğitim amacıyla ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilir.
  8. Yazar eserdeki bilgileri kendisinin diğer çalışmalarında kullanabilir.
  9. Teknik rapor 16 x24 cm ebatlarında hazırlanır
  10. Teknik rapor “e-kitap” olarak hazırlanır ve SSYV web sayfasına konur
  11. SSYV, yazardan eserin sonraki baskılarını güncellemesini isteyebilir

Format
Kapak sayfası

Rapor Başlığı (İlk Harfler Büyük)

Arial, Calibri veya Calibri Light (18 font, kalın yazı tipi)

Üç satırdan fazla değil

(Başlık ve isim arasındaki boşluğa gerekirse uygun bir resim eklenebilir)

Yazar İsimleri

Tarih

SSYV logosu

İç kapak sayfası

Başlık

Yazar İsimleri ve kurumlar

Tarih

SSYV logosu

İç kapak sayfası arkası

Künye, ISBN,

Her hakkı saklıdır…

Alıntı …

Gibi bilgiler

I-BÖLÜM

Aşağıda yer alan Başlıklar için “Başlık 1″ stili kullanmalıdır. Bu bölümde numaralandırma Romen rakamları ile 1’den başlar

Önsöz

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. SSYV tarafından hazırlanır. Bir sayfayı geçmemelidir

Sunuş

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazarlar tarafından hazırlanır. Bir sayfayı geçmemelidir

Teşekkür

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır.  Yazarlar tarafından hazırlanır. Bu bölüm, katkı verdiği halde yazarlar arasında yer almayan kişiler ve destekleyen kurumlardan söz edilmesini sağlar. Bir sayfayı geçmemelidir

Özet

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. Özet, 300 kelimeyi geçmemeli, çift aralıklı yazılmalı

Konu ile ilgili 3-5 anahtar kelime verilmeli

İçindekiler

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır

Şekiller Dizini

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. Her şeklin altına, eğer varsa kaynağı yazılmalıdır.

Tablolar Dizini

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır

II-BÖLÜM

Aşağıda yer alan Başlıklar için “Başlık 1″ stili, Alt başlıklar için “Başlık 2” stili, İçerik için “Normal” stili kullanmalıdır. Bu bölümde numaralandırma Arap rakamları ile 1’den başlar. Yaygın olarak bilinen terimler dışındaki teknik terimler ya metin içinde ya da dip not olarak açıklanmalıdır

1. Giriş

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalı, 3-4 sayfa uzunluğunda olmalıdır. Giriş sonunda raporun amacı yer almalıdır.

2. Genel Bilgiler

Bu bölüm bir önceki bölüm bittiği yerde başlar. 15 sayfayı geçmemelidir.

3. Yöntem

Bu bölüm bir önceki bölüm bittiği yerde başlar. 4-6 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

4 Bulgular ve Tartışma

Bu bölüm bir önceki bölüm bittiği yerde başlar. 15-20 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

5 Sonuçlar ve Öneriler

Bu bölüm bir önceki bölüm bittiği yerde başlar. 4-6 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

6 Referanslar

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalı. Kaynaklar tek satır aralıklı olmalıdır.

Ekler

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlamalı. Her ek yeni bir sayfada başlamalıdır.