2013 Yılı Yardımları

2013 Yılı Yardımları 2016-05-03T06:08:58+00:00

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Vakfımızın kapanan Ankara Şube Başkanlığı adına kayıtlı Etimesgut Halk Sağlığı Müdürlüğünde Portör muayenesi için Mobil Röntgen aracı olarak kullanılan 1997 model, Fıat Iveca marka (değeri 17.500 TL olan) 06 ZDJ 67 plakalı mobil röntgen aracı, Sağlık Bakanlığı Ankara Halk Sağlık Müdürlüğüne Vakıf amacına uygun olarak hibe edilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin Vakfımız ve işletmelerini 2006-2011 yılları arası iş ve işlemlerin incelenmesi sonucu düzenlenen denetim raporunda Dirimsel Tıp Merkezinin kamu kurum kuruluşları ve diğer bazı sağlık hizmeti verilenlerden 102.273,06 TL alacağının tahsili edilmesi bildirilmişti.

Alacaklarının tahsili için dava açılması durumunda yaklaşık 70.000 TL masraf ayrıca icra takip masraflarının alacak miktarına yakın olacağı, Vakfımızın Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmeti verilmesi amacına uygun olarak alacakların kamuya bağışlanması talebimiz Vakıflar Genel Müdürlüğünce de uygun görülmüş ve 102.273,06 TL vakıf amacımız doğrultusunda Dirimsel Tıp Merkezi İşletmemize gönderilmiştir.

B- Amaca Dönük Diğer Yardımlar

Vakfımıza başvuruda bulunan bir tıp Fakültesi öğrencisine Teksas Üniversitesi, MD Anderson Cancer Center, Experimental Therapeutics bölümüne araştırmacı tıp öğrencisi olarak staj yapması için yol ve konaklama masrafları ( iki bin iki yüz doksan sekiz lira elli kuruş) karşılanmıştır.