2015 Yılı Yardımları

2015 Yılı Yardımları 2016-05-03T06:13:30+00:00

A- Vakfımızca Sağlık Bakanlığının Kullanımı İçin Yapılan Gayrimenkul Bağışı
Mülkiyeti Vakfımıza ait Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesinde ki Göllü Sağlık Evi Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine 26.11.2015 tarihinde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredilmiştir. Kayıt değeri 0,97 TL olan taşınmazın piyasa değeri 35.000,00 TL civarındadır.

B- Diğer Eğitim Yardımları
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi 2010-2011 yılı vakfımız bursiyerlerinden Mehmet Akif Erşahin’e yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Mart-Haziran ayları arası 4 ay karşılıksız burs verilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi bursiyerimiz Yasemin Ünsal’a Polonya “Independent Public Teaching Hospital” Kalp ve Göğüs Cerrahisi staj için eğitimine katkı sağlamak amacı ile yol masrafı için beş yüz lira yardım yapılmıştır.

Eskişehir Üniversitesi Zihinsel Engelliler Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisi Azade Aşkan’a Erasmus programı ile 2015-2016 eğitim öğretim yılında Romanya-Oradea Üniversitesine yol masrafı için beş yüz lira yardım yapılmıştır.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf öğrencisi Alican İsbaralı’na iki bin iki yüz elli lira, yine Vakfımız eski bursiyerlerinden Gaziantep Üniversitesi 6. Sınıf öğrencisi Mehmet Arıç’a bin iki yüz elli lira, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Sidar İlik’e bin beş yüz lira eğitim giderleri için yardım yapılmıştır.

C- Bilimsel Çalışmalara Destek
Kök Hücre Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi Kanser Kök Hücre Araştırma Merkezinin “Farklılaşan Karaciğer Kanser Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi” konulu araştırma projesi için Vakfımızdan on bin lira yardım yapılmıştır. Bu destekle tamamlanan projenin çıktıları; 3 uluslararası ve 1 ulusal kongrede olmak üzere toplam 6 Bilimsel Sunum yapıldığı öğrenilmiştir. Yapılan bu bilimsel sunumlarla da; 2 ulusal, 2 uluslararası toplam 4 ödül kazanıldığı gerek bilimsel sunumlarda, gerekse davetli olarak yapılan konuşmaların sonunda bu projenin Sağlık Sosyal Yardım Vakfı tarafından da desteklendiği dinleyicilere belirtildiği ve vakfımıza teşekkür edildiği ilgililerince ifade edilmiştir.

Verdiğimiz katkının ödül alan bir projeye dönüşmesi nedeniyle de bizde emeği geçenleri kutlarız.