Yapılan Destekler

Yapılan Destekler 2021-12-22T13:29:14+00:00

 

YAPILAN BİLİMSEL DESTEKLERE ÖRNEKLER 

Ebelik ve Doğum Kongresi

İzmir’de 21-22 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenen 1. Ebelik ve Doğum Kongresinin düzenlenmesine 10.000,00 TL yardım yapılmıştır.

Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi

Vakfımızın da düzenleyenler arasında olduğu 2. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresinin 4-6 Mayıs 2016 tarihlerinde “Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına” teması ile gerçekleşen kongrenin giderleri için 7.500 TL destek sağlanmıştır.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

  1. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin “Halk Sağlığı Barışa Köprü” ana teması gerçekleşen kongreye 15.000 TL destek sağlanmıştır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

“Sağlıkta Eşitsizlikler ve Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi” çalıştayı için 1.450 TL destek sağlanmıştır.

5.Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Zafer Öztek,  Vakıf II. Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Akın ve Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Sarp Üner oturum başkanlıkları ve sunumlarda bulundular.

1.Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi

Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Sarp Üner’in oturum başkanlığında 10 Aralık 21- 17:00-18:15 tarihinde;

Bir halk sağlığı sorununda sivil toplum kuruluşu rolü, Aşılama ve Sağlık Sosyal Yardım Vakfı örneğinde paneli

düzenlendi.